Dodany: 2010-09-24 07:43:29
 

Na czym polega konserwacja zabytków?Konserwacja zabytków to zespół prac, które mają na celu utrzymanie zabytkowego budynku w jak najlepszym stanie technicznym. Konserwacją nazwać można takie zabezpieczenie budynku, rzeźby, obrazu oraz innych cennych przedmiotów, które jak najdłużej utrzyma je w stanie oryginalnym.


Konserwacja zabytków jest zespołem prac, które wymagają dosyć długiego czasu. Na samym początku przeprowadza się inwentaryzacje obiektu, wymogiem są także prace archiwalne, historyczne i techniczno-gospodarcze. Wszystkie te zadania mają na celu ustalenia w jaki sposób przebiegały będą prace konserwatorskie, jaką metodą będą prowadzone

Podstawowym celem prac konserwatorskich jest utrwalenie części które są oryginalne i zabezpieczenie przez możliwością dalszej degradacji.

Konserwacja zabytków może przebiegać w różny sposób. Oprócz ochrony zabytku przed zniszczeniem, konserwacja to także uzupełnianie fragmentów, których już brakuje lub są w bardzo złym stanie technicznym. Konserwacja rekonstrukcyjna, czyli taka która uzupełnia zabytek wyróżnić można także kilka metod pracy. Zabytek można zrekonstruować dobudowując identyczny fragment, część można także jedynie podobnie uzupełnić, lub zachowawczo, jedynie jednolicie bez konieczności dopracowywania szczegółów.

.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Na czym polega konserwacja zabytków?
Nick: