Dodany: 2010-09-24 08:59:22

Ochrona zabytkówOchrona zabytków wiąże się w Polsce z pracą organów administracji publicznych. Mają one za zadanie dbać by spełniane były następujące zadania: przede wszystkim formalności, spełnione muszą być warunki prawne i finansowe, dzięki którym możliwa będzie ochrona zabytków.

 

 

Do organów administracji państwowej należy także dbanie o odpowiednia ochronę obiektów, bu nie doszło do ich dewastacji, kradzieży, zaginięciom.

W myśl ustawy o ochronie zabytków, można ją podzielić na dwie podstawowe gałęzie: jedną z nich jest ochrona poprzez organy administracyjne, drugą opieka sprawowana przez osoby do których należy zabytek i jego użytkowników.

Często ochrona zabytków jest utożsamiana z konserwacją zabytków – dotyczy to najczęściej definicji, która za ochroną przyjmuje ogół zadań mających na celu by zabytki jak najdłużej zachowały swoją oryginalność, czy to wygląd czy także miejsce występowania.

Ochrona zabytków w rozumieniu ich nietykalności, występuje pod postacią: wpisania do rejestru zabytków, uznania zabytku za pomnik przyrody, pomnik historii, park kulturowy..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Ochrona zabytków
Nick: